Абітурієнту

Абітурієнту

Які є спеціальності на кафедрі?

Кафедра "Металорізальні верстати та системи" здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

Ким можна працювати після закінчення навчання?

Фахівці з галузевого машинобудування можуть працювати технологами, техніками і інженерами на підприємствах машинобудівного комплексу. До їх обов'язків входить контроль за дотриманням різних норм, спостереження за процесом виробництва, управління людськими ресурсами, налагодження та ремонт обладнання, оцінка якості вироблених деталей та готових машин.

Фахівці з механічної інженерії працюють на підприємствах, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.

Які предмети ЗНО необхідні для вступу?

Правилами прийому на навчання в ЦНТУ в 2021 році встановлено наступний перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу:

 • Для здобуття ступеня "бакалавр" на базі повної середньої освіти на місця державного замовлення та за кошти фізичних або юридичних осіб (спеціальності "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування"):
  • Українська мова;
  • Математика;
  • Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.
 • Для здобуття ступеня "бакалавр" на базі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра (спеціальності "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування"):
  • на місця державного замовлення:
   • Українська мова;
   • Математика.
  • за кошти фізичних або юридичних осіб:
   • Українська мова;
   • Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.

Які документи необхідні для вступу?

 • Заява (заповнюється особисто в приймальній комісії);
 • Паспорт;
 • Ідентифікаційний код;
 • Документ про раніше здобутий освітній ступінь (атестат про повну загальну середню освіту, диплом молодшого спеціаліста тощо), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • Шість кольорових фото 3х4 см;
 • Сертифікат ЗНО;
 • Військово-обліковий документ (військовий квиток або посвідчення про приписку) - для військовозобов'язаних.

Приймальна комісія ЦНТУ

Працює щодня, крім суботи та неділі.

Телефони приймальної комісії:
(0522) 55-93-13, 39-04-67

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2024 KNTU