Студенту

Студенту

Нормативні документи

  • Правила внутрішнього розпорядку здобувачів вищої освіти ЦНТУ
  • Правила призначення академічних та соціальних стипендій
  • Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
  • Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти в ЦНТУ
  • Положення про практичну підготовку студентів ЦНТУ
  • Положення про критерії оцінювання ЦНТУ
  • Правила внутрiшнього розпорядку для студентiв ЦНТУ
© 2024 KNTU